E: T: + (48) 61 623 23 28

Szczegóły projektu

Strona typu non-profit prezentująca dane publiczne związane z pracami Rady Gminy Dopiewo.

Główne cechy strony:

 • strona statyczna
 • responsywność
 • otwarte źródło
Mornel kontakt

Sesjomat.pl to projekt z serii non-profit oraz open-source, który dotyczy prezentowania danych publicznych związanych z uchwalaniem prawa lokalnego w Gminie Dopiewo, czyli w gminie w której mieści się biuro firmy Mornel s.c. Główną przyczyną przygotowania projektu o nazwie Sesjomat.pl była potrzeba łatwiejszego wyszukania zagadnień związanych z uchwalaniem lokalnego prawa w Gminie Dopiewo.

Dane publiczne w Sesjomat.pl

W bieżącej wersji prezentowane są następujące dane:

 • Uchwały
 • Sesje
 • Tekstowe protokoły sesji
 • Radni
 • Głosowania imienne radnych
 • Interpelacje radnych

W stosunku do tego co prezentuje Biuletyn Informacji Publicznej w serwisie Sesjomat.pl można w łatwy sposób sprawdzić np. czy dana uchwała została zmieniona, a jeśli tak to w jakim zakresie. Przy uchwałach opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego znajduje się także odnośnik do opublikowanego w dzienniku aktu. Przy każdej uchwale widnieje informacja, w jaki sposób wyglądało głosowanie (o ile było jawne). W zamieszczonych protokołach można dodatkowo odnaleźć fragment dotyczący danej uchwały.

Planowany dalszy rozwój

Docelowo planowane są nowe elementy i sekcje. Część z nich uzależniona jest od tego, czy w Biuletynie Informacji Publicznej pojawią się także protokoły z komisji merytorycznych, które można by powiązać z uchwałami. Wiele istotnych ustaleń jest bowiem podejmowanych na komisjach, a na sesji następuje najczęściej ostateczne głosowanie. W planach istnieje takżde dodanie sekcji, gdzie radni mogliby zamieszczać swoje sprawozdania pomiędzy sesjami, jako komentarz do bieżącej działalności.

W sferze technologicznej zakładana jest także migracja do środowiska Gatsby z wykorzystaniem importowania treści z istniejących plików statycznych JSON.

Otwarte źródło

Cały projekt jest umieszczony w publicznym repozytorium Github. Dzięki temu wszyscy zainteresowani mają dostęp nie tylko do kodu źródłowego aplikacji, ale także do wszystkich umieszczonych tam danych i ustawień konfiguracyjnych.

Technologie

Prace nad projektem przy okazji posłużyły jako test potrzebny do wyboru odpowiednich narzędzi dostępnych w formule otwartych rozwiązań internetowych. Podstawą wyboru narzędzi była przede wszystkim możliwość nieodpłatnego wykorzystania w zastosowaniach niekomercyjnych. W trakcie prac w tworzeniu i rozwijaniu Sesjomat.pl zostały wykorzystane między innymi następujące technologie:

 • Drupal CMS to system do zarządzania treścią. W przypadku tego projektu jest używany jako rozwiązanie typy back-end do importowania publicznych treści i tworzenia wzajemnych relacji.
 • Spectre.css to lekki, nowoczesny i responsywny framework CSS, który daje możliwość czytelnej i prostej prezentacji treści z wykorzystaniem wielu komponentów i narzędzi.
 • Tome służy do eksportowania statycznej zawartości generowanej przez CMS jako front-end, która jest docelowo umieszczona na platformie hostingowej i prezentowana publicznie.
 • Bitbucket i Github to rozwiązania bardzo pomocne w wersjonowaniu zawartości projektu za pomocą popularnego sposobu zarządzania wersjami kodu git.
 • Lunr to bardzo prosty system tworzenia wewnętrznego sposobu wyszukiwania treści, bez potrzeby tworzenia skomplikowanych środowisk typu Solr.
 • wvWare pozwala na wygodne konwertowanie dokumentów typu MS Word na inne formaty, w tym na czysty tekst, co z kolei ułatwia indeksowanie treści.
 • Netlify służy do hostowania publicznie dostępnej zawartości w sieci. Przy okazji daje ogromne możliwości automatycznego deploymentu.

Import danych

Dane prezentowane w Sesjomat.pl są bezpośrednio zaimportowane z Biuletynu Informacji Publicznej, jedynie ich sposób prezentacji i powiązań daje nieco więcej możliwości w ustaleniu stanu faktycznego.

Projekt jest typu non-profit i nie służy do celów komercyjnych. Uzupełnianie informacji na stronie Sesjomat.pl odbywa się na podstawie art. 10 ust. 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, art. 54 ust. 1 Konstytucji RP i art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP.

Bezpieczeństwo

Brak publicznie dostępnego CMS powoduje, że nie trzeba w tym projekcie stosować standardowych procedur związanych z bezpieczeństwem aplikacji bazodanowych, czyli monitorowaniem, aktualizacją, częstymi kopiami bezpieczeństwa itp.

Szybkość działania

W dzisiejszych wymaganiach stawianych rozwiązaniom internetowym, bardzo ważna jest ogólna szybkość ładowania stron/aplikacji. Zastosowana w przypadku projektu Sesjomat.pl technologia prezentowania treści w postaci wygenerowanych stron statycznych daje bardzo dobre wyniki np. w teście narzędzia PageSpeed Insights. W teście przeprowadzonym w dniu 12 listopada 2019 r. strona Sesjomat.pl uzyskała w kategorii Desktop 100/100, a w kategorii Mobile 99/100.