E: T: + (48) 61 623 23 28

Pełnienie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji w Twojej firmie

W chwili obecnej niemal każda firma, urząd czy inny podmiot przetwarza dane osobowe. Pełnienie funkcji ABI jest bardzo ważnym elementem przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych. Naruszenia bezpieczeństwa związane z brakiem specjalistycznej wiedzy w tym obszarze odbijają się szerokim echem w mediach, a finansowe i karne konsekwencje braku odpowiednich rozwiązań mogą dotknąć każdą organizację i osobę.

Administrator danych niebędący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, jest zobowiązany wyznaczyć na administratora bezpieczeństwa informacji (ABI) konkretną osobę fizyczną, gdyż tylko taka osoba, w świetle art. 37 ustawy o ochronie danych osobowych, może zostać upoważniona do przetwarzania danych osobowych, a takie upoważnienie jest niezbędne do prawidłowego wykonywania czynności nadzorczych przez administratora bezpieczeństwa informacji (ABI).

Outsourcing funkcji ABI to sprawdzona i akceptowana przez GIODO forma przejęcia obowiązków związanych z ochroną danych osobowych. Pozwala na dokładne dopasowanie świadczonych usług do specyfiki i aktualnych potrzeb organizacji.

Firma Mornel s.c. świadczy usługę "Outsourcing ABI", dzięki której możesz być pewien, że:

  • dane osobowe w Twojej firmie przetwarzane są zgodnie z prawem,
  • w Twojej firmie będzie wdrożony system ochrony danych osobowych,
  • w Twojej firmie zostanie opracowana właściwa dokumentacja ochrony danych osobowych,
  • dane osobowe w Twojej firmie będą zabezpieczone zgodnie z wytycznymi GIODO,
  • dowiesz się jak i z kim zawrzeć umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
  • dowiesz się jakie są niezbędne zabezpieczenia w systemach informatyczbnych,
  • zbiory danych zostaną wyodrębnione i zgłoszone do GIODO, jeśli podlegają rejestracji,
  • Twoja firma bez negatywnych konsekwencji przejdzie kontrolę GIODO.

Dlaczego warto?

O zabezpieczenie danych osobowych warto zadbać z wielu powodów. Po pierwsze, nieodpowiednie zabezpieczenie danych jest karane przepisami karnymi – art. 52 ustawy o ochronie danych osobowych podkreśla, że kto administrując danymi narusza choćby nieumyślnie obowiązek zabezpieczenia ich przed zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Po drugie, jeśli osoby, których dane dotyczą, na skutek słabych zabezpieczeń ich danych osobowych (albo braku tych zabezpieczeń) doznają szkody albo krzywdy, mogą dochodzić swoich praw w postępowaniu cywilnym. Po trzecie wreszcie - wszelkie wycieki danych są bardzo medialne, co negatywnie odbija się na wizerunku organizacji.

Kontakt Mornel